OBTURADORES MECÁNICOS

OBTURADORES MECÁNICOS

OBTURADORES MECÁNICOS
ReferenciaArtículoDescripciónAcciones
400000384_MP30 OBTURADOR MECÁNICO ØMIN. 29 MM ØMAX. 32 MM Ømin 29mm Ømax 32mm DN 1 1/4" Ø28mm Longitud 40mm ØByPass 1/2"
400000384_MP40 OBTURADOR MECÁNICO ØMIN. 38 MM ØMAX. 40 MM Ømin 38mm Ømax 40mm DN 1 1/2" Ø37mm Longitud 40mm ØByPass 1/2"
400000384_MP50 OBTURADOR MECÁNICO ØMIN. 49 MM ØMAX. 51 MM Ømin 49mm Ømax 51mm DN 2" Ø47mm Longitud 40mm ØByPass 1/2"
400000384_MP75 OBTURADOR MECÁNICO ØMIN. 74 MM ØMAX. 77 MM Ømin 74mm Ømax 77mm DN 3" Ø72mm Longitud 40mm ØByPass 1/2"
400000384_MP100 OBTURADOR MECÁNICO ØMIN. 98 MM ØMAX. 102 MM Ømin 98mm Ømax 102mm DN 4" Ø96mm Longitud 40mm ØByPass 1/2"
400000384_MP150 OBTURADOR MECÁNICO ØMIN. 148 MM ØMAX. 153 MM Ømin 148mm Ømax 153mm DN 6" Ø146mm Longitud 40mm ØByPass 1/2"
400000384_MP200 OBTURADOR MECÁNICO ØMIN. 195 MM ØMAX. 202 MM Ømin 195mm Ømax 202mm DN 8" Ø192mm Longitud 40mm ØByPass 1/2"